Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (bopz)

rechtsbijstand aan psychiatrische patiënten

Als iemand met een psychische stoornis een gevaar voor zichzelf of de omgeving vormt, kan besloten worden tot gedwongen opname in een psychiatrische instelling.

Er is dan feitelijk sprake van vrijheidsberoving. In de Wet Bopz is daarom vastgelegd dat iemand na een onvrijwillige opname recht heeft op bijstand van een bopz-advocaat. Deze houdt in de gaten dat de belangen van zijn/haar cliënt worden gerespecteerd, maar ook of een gedwongen opname daadwerkelijk noodzakelijk is of op andere wijze kan worden afgewend.

Bopz-advocaat

Advocatenkantoor Koopman heeft twee bopz-advocaten in huis. Zij maakt deel uit van een poule van gespecialiseerde advocaten, en kan door de rechtbank worden opgeroepen als er in de regio Noord Holland een gedwongen opname plaatsvindt.

Welke bopz-maatregelen zijn er?

  • Inbewaringstelling (IBS): een spoedopname, waarvoor toestemming wordt gegeven door de burgemeester en vervolgens de rechter nog zal oordelen. Een IBS is voor een korte duur, waarna een nieuwe beoordeling dient plaat te vinden door de rechter.
  • Rechterlijke machtiging (RM): een beslissing van de rechter in minder spoedeisende gevallen. Een RM wordt afgegeven voor maximaal een half jaar, of een jaar, maar kan daarna steeds verlengd worden. De RM kan ook tussentijds worden opgeheven door de psychiater of na een verzoek tot ontslag van de patiënt door de rechter.

Voor vragen over bopz-procedures, kunt u bellen met Advocatenkantoor Koopman.