Incassozaken

Omzet is pas omzet als deze is betaald. Met die Cruyffiaanse waarheid worden ondernemers dagelijks geconfronteerd. Het duurt in Nederland gemiddeld 50 dagen voordat facturen worden voldaan; deze slechte betaalcultuur kan ook de continuïteit van úw bedrijf in gevaar brengen.

Advocatenkantoor Koopman is gespecialiseerd in incassotrajecten. U kunt ons raadplegen voor goed advies op dit gebied. Het eerste geven wij u hier al:

Zorg voor een goed debiteurenbeleid

Door van deze punten werk te maken, kunt u zich veel ellende besparen. Advocatenkantoor Koopman in Alkmaar kan u hierbij ook assisteren.

  • Zet heldere algemene voorwaarden op papier. Verzeker u ervan dat deze bij het aangaan van een overeenkomst aantoonbaar in het bezit zijn van uw nieuwe zakenrelatie.
  • Check de kredietwaardigheid van uw toekomstige klant.
  • Vraag om zekerheden als de financiële belangen van een transactie groot zijn.
  • Doe uw werk goed en volgens afspraak, en zorg voor duidelijke facturen, zo nodig voorzien van specificaties.
  • Stuur tijdig betalingsherinneringen en aanmaningen. Bel vervolgens met de klant.

Advocaat inschakelen?

Wacht niet te lang met het inzetten van zwaarder juridisch geschut: bijna 30% van de wanbetalers betaalt al na de eerste brief van een advocaat.

Incassoprocedure

Wij bepalen met u de strategie.

Voordat het incassotraject start, maken wij afspraken met u over de te volgen strategie. Daarbij weegt ook mee of u de relatie voor uw bedrijf nog wilt behouden of niet.
De procedure zelf begint met het sturen van een sommatiebrief. Parallel hieraan onderzoeken wij welke opties tot verhaal of beslaglegging er zijn. Dit kan een prima pressiemiddel zijn om de debiteur alsnog tot betaling te bewegen.
Afhankelijk van de reactie wordt overwogen wat de volgende zinvolle stap is, met de meeste kans op succes:

  • Onderhandeling en een eventuele schikking
  • Beslaglegging en executie
  • Gerechtelijke procedures
  • Faillissementsaanvraag

De kosten die een incassotraject met zich meebrengt, worden zoveel mogelijk verhaald op de debiteur. Uiteindelijk bepaalt de rechter de hoogte hiervan.

Meer informatie?

We schetsen hier slechts in grote lijnen het verloop van een incassoprocedure. Voor een meer gedetailleerde uitleg, toegespitst op uw eigen zaak, kunt u contact met ons opnemen.